Methadon METHAD

Afdeling: Toxicologie

Aanvraagformulier: Aanvraagformulier Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

ng/mL

Volume:

200 µl

Uitvoering:

indien dringend 24u/24u

Aanrekening:

547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))

Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Toxisch voor niet gebruikers: > 100 ng/mL
Als pijnstiller: 100 - 300 ng/mL
Bij methadon programma: 
 - Therapeutisch: 200 - 750 ng/mL
 - Bij ontslag uit methadonkliniek: > 200 ng/mL,
       anders kans op bijgebruik.
 - Toxisch: > 1000 ng/mL.
 - Junks kunnen spiegels ver boven 1000 ng/mL
       goed verdragen.

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3772-1 Aanvraag: 3772-1

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: callant op 27/03/2012 15:50. Laatste manuele bijwerking: SSCH op 17/08/2009