Methotrexaat LV METHOLV

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

L Lumbaal vocht

Eenheid:

µmol/L

Aanrekening:

548030 (548030 - 548041 B 1400 Doseren van methotrexaat (Maximum 1) (Cumulregel 222, 227) (Diagnoseregel 7, 46) Klasse 25)

Cumulregel 222: methotrexaat: geen cumul van RIA-techniek met andere techniek
Cumulregel 227: maximum drie binnen een tijdsspanne van 24h van één of meerdere cardiotonische heterosiden, dexamethasone, cyclosporine A en methotrexaat
Diagnoseregel 7: de herhaling van de dosering van methotrexaat binnen de 24h kan slechts aangerekend worden in het geval van een significante dosisverhoging
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Accreditatie:

Nee

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 14/05/2021 11:47.