Metanefrine vrij MN

Afdeling: Hormonologie

Staaltype:

E (EDTA (paars))

Info:

MN op IJS

Eenheid:

pmol/L

Volume:

0.6 mL EDTA plasma

Afnamecondities:

EDTA op ijs (verzenden op ijs naar labo)

Aanrekening:

960035 (€40) (Rek Pat (960035 - 960046))

Detailinformatie:

Externe kwaliteits evaluatie:

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)

Accreditatie:

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 470
pmol/L

Verantwoordelijke:

Dr. T. Fiers

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 23/10/2023 16:57. Laatste manuele bijwerking: AI\tfiers op 15/07/2024 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 28/06/2023 12:15.