Mangaan (vol bloed) MNBL

Staaltype:

E (EDTA (paars))

Eenheid:

µg/L

Volume:

500 µl

Uitvoering:

wekelijks

Aanrekening:

547190 (547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregel 70) Klasse 24)

Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie

Externe kwaliteits evaluatie:

QMEQAS (Quebec Multielement External Quality Assessment Scheme)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
4.2 - 16.5
> 30: neurologische
toxiciteit
µg/L

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 21/05/2024 17:43. Laatste manuele bijwerking: AVST op 3/12/2014 Laatste bijwerking refwaarden: alverstr op 29/01/2014 16:18.