Myoglobine MYO

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Eenheid:

µg/L

Volume:

250 µl

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Toestel:

Roche Cobas 8000 e801

Opmerkingen:

Omwille van de instabiliteit van myoglobine in zuur milieu wordt deze analyse niet uitgevoerd op urine. Zie referentie: Waard H, `t Sant P. Use of serum myoglobin assays for urine myoglobin measurements can cause false negative results. Clin Chem 2009;55:1240-1241. 

Aanrekening:

540013 (540013 - 540024 B 200 Doseren van myoglobine met een immunologische methode (Maximum 1)(Cumulregel 10) Klasse 12 (Urgentie))

Cumulregel 10: maximum drie van myoglobine, creatine kinase (CK), elektroforese van creatine kinase (CK), het doseren van één iso-enzyme, lactaat dehydrogenase (LDH), troponine I en troponine T

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

1) Referentiewaarden : Bijsluiter Roche (2002-03); 2) cut-off grens voor AMI : Clin Chem vol 36(9),1990, 1675-1678 (waarde van leeftijdsgroep 61-70 genomen; mean+2sd waarde omgerekend naar gewichtseenheden rekening houdend met MG=17700)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
M < 0
   23 - 72
   cut-off grens voor
     AMI = 90 µg/L
µg/L
V < 0
   19 - 51
   cut-off grens voor
     AMI = 90 µg/L
µg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2639-3 Aanvraag: 2639-3

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2021 08:36. Laatste manuele bijwerking: AI\moyaert op 05/01/2024 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 12/06/2003 09:25.