Mycofenolic acid MPA (Cellcept spiegel) MYOF

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

E (EDTA (paars))

Info:

MPA

Eenheid:

µg/mL

Volume:

100 µl

Uitvoering:

1 maal per week

Afnamecondities:

De analyse gebeurt op EDTA plasma

Methode:

LC-MSMS, eigenmethode

Aanrekening:

548413 (548413 - 548424 B 600 Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregel 46, 51) Klasse 19)

Cumulregel 40: cyclosporine A: geen cumul van RIA-techniek met andere techniek
Cumulregel 227: maximum drie binnen een tijdsspanne van 24h van één of meerdere cardiotonische heterosiden, dexamethasone, cyclosporine A en methotrexaat
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Diagnoseregel 51: Aanrekenbaar aan RIZIV bij een patiënt na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patiënt met auto-immuun pathologie

Externe kwaliteits evaluatie:

Analytical Services International Ltd.

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
1 - 3.5
µg/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 23905-3 Aanvraag: 23905-3

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 3/05/2021 11:09. Laatste manuele bijwerking: VEVA op 11/01/2017 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 12/07/2007 13:33.