Opmerking: OPVOX

Afdeling: Varia

Glims Staaltype(s)

AV Ascitesvocht , BAL Broncho Alveolair Lavagevocht , L Lumbaal vocht , PC Pericardvocht , Pd Peritoneaal vocht , Pl Pleuravocht , PuV Punctievocht , SY Synoviaal vocht , U Urinestaal , V Andere vochten

Accreditatie:

Nee

Laatste bijwerking Glims: aster op 11/08/2017 10:48.