Para-aminofenol PAPHU

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

U (Urinestaal)

Volume:

5 ml

Uitvoering:

1x per maand

Aanrekening:

547514 (547514 - 547525 B 250 Opzoeken van paracetamol en metabolieten (Maximum 1) (Cumulregel 73) (Diagnoseregel 49) Klasse 13 (Urgentie))

Cumulregel 73: De verstrekking 547890 - 547901 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 en 547875 - 547886.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
 <10 µg/mL: negatief
>50 µg/mL: ernstige
      blootstelling
       toxisch

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 3/05/2023 09:31. Laatste manuele bijwerking: ELVC op 07/02/2023 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 10/07/2002 12:34.