Parvovirus B19 IgG antibody PARVOG

Afdeling: Serologie

Staaltype:

SSER (Serum (oker met gel) - SERO LAB)

Eenheid:

IU/mL

Uitvoering:

Wekelijks op woensdag

Aanrekening:

551655 (551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer is voorzien, per test (Maximum 8) (Cumulregel 328) Klasse 13)

Cumulregel 328: maximum acht van de volgende analyses per analyseaanvraag: hepatitis A IgM, hepatitis B surface antigen, hepatitis Be antigen, hepatitis B surface antilichamen, hepatitis Be antilichamen, hepatitis B core antilichamen, hepatitis C antilichamen, Cytomegaal-virus IgG, Cytomegaal-virus IgM, Cytomegaal-virus CF, Varicella, Mononucleose (Paul & Bunnell), Epstein Barr Virus IgG, Epstein Barr Virus IgM, bof, Rubella IgG, Rubella IgM, mazelen, Picorna, adenovirus, herpes, Influenza A, Influenza B, Respiratoir Syncitiaal Virus en Humaan Immunodeficiëntie Virus

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
 <4.0: negatief
 4-5.5: borderline
>= 5.5: positive
IU/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 7983-0 Aanvraag: 7983-0

Verantwoordelijke:

Prof. dr. E. Padalko

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 22/09/2022 10:33. Laatste manuele bijwerking: PJDS op 05/10/2022 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 20/09/2022 16:03.