Lood (vol bloed) PBBL

Staaltype:

E (EDTA (paars))

Eenheid:

µg/L

Volume:

500 µl

Uitvoering:

wekelijks

Aanrekening:

547234 (547234 - 547245 B 700 Doseren van lood in volbloed met atoomabsorptie spectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 70) Klasse 20)

Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Toxiciteit:	 
50-99 µg/L: Ongewenste effecten zijn mogelijk, vooral bij kinderen <6 jaar of zwangere 
      vrouwen: lood blootstelling verminderen en concentratie opvolgen.
100-199 µg/L: Lood blootstelling verminderen en concentratie opvolgen.
200-699 µg/L: Onmiddellijke stop van lood blootstelling en medische evalutie aangeraden. 
       Bij concentraties > 500 µg/L moet chelatietherapie overwogen worden 
       als er symptomen van toxiciteit zijn.
>= 700 µg/L: Sterk verhoogde concentratie. Onmiddellijke stop van lood blootstelling en 
       medische evalutie aangeraden. Overweeg chelatietherapie als er symptomen 
       van toxiciteit zijn.

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 5671-3 Aanvraag: 5671-3

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 26/10/2017 13:03. Laatste manuele bijwerking: ELVC op 13/04/2021