Piperacilline PIPER

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

Heparineplasma, met voorkeur zonder gel

Eenheid:

mg/L

Afnamecondities:

Zo snel mogelijk doorsturen naar lab voor onmiddellijk afcentrifugatie en invriezen bij -20°C.

Verzending:

Ingevroren

Klinische info:

Spiegel te interpreteren obv MIC-waarde kiem en klinische context patiënt. Voor optimale efficaciteit bij continue toediening moet de steady state spiegel minimaal 4 x MIC bedragen. Indien noch MIC noch verwekkende kiem gekend is, targetspiegel obv worst case EUCAST klinisch breektpunt: steady-state bij continue toediening 64-128 mg/L.

Opmerkingen:

Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag. Stalen dienen om 8u aanwezig te zijn in lab. 

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

ASQUALAB

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Steady-state bij continue toediening: 64-128 mg/L
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3972-7 Aanvraag: 3972-7

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 10/05/2021 14:31. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 08/04/2022 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 9/03/2022 17:25.