Pneumocystis jirovecii DNA PNJDNA

Glims Staaltype(s)

BAL Broncho Alveolair Lavagevocht , NFS Nasopharyngeale Swab , NFA Nasopharyngeaal aspiraat , BIOP Biopt - weefsel

Volume:

300 µL BAL-vocht

Uitvoering:

2x per week (dinsdag en vrijdag)/ Antwoordtijd = 5 dagen

Antwoordtijd:

5 dagen

Techniek:

PCR

Toestel:

STARlet - CFX

Opmerkingen:

Analyse enkel gevalideerd op BAL vocht. 

Aanrekening:

960035 (€49.50) (Rek Pat (960035 - 960046)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Externe kwaliteits evaluatie:

QCMD (Quality Cotrol for Molecular Diagnostics)

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Negatief

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 49441-9 Aanvraag: 49441-9

Verantwoordelijke:

Dr. A. Messiaen

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 24/08/2020 11:05. Laatste manuele bijwerking: AVERTRIE op 25/02/2022 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 5/06/2012 15:37.