9-hydroxy-risperidon (Paliperidon) RISPOH

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/L

Volume:

100 uL

Uitvoering:

Dagelijks (maandag - vrijdag)

Afnamecondities:

Dalspiegel

Verzending:

Minder dan 48u op maximaal kamert°, zoniet invriezen na centrifugatie.

Methode:

LC-MSMS, eigenmethode

Opmerkingen:

Metaboliet van risperidon, of als geneesmiddel verkrijgbaar als paliperidon 

Aanrekening:

547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))

Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
10 - 25
µg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 9383-1 Aanvraag: 9383-1

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 6/04/2017 17:37. Laatste manuele bijwerking: AVST op 2/19/2016 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 12/08/2013 11:36.