Salicylaat SALIC

Afdeling: Corelab

Aanvraagformulier: Aanvraagformulier Toxicologie

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Eenheid:

mg/L

Volume:

500 µl

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Methode:

Fotometrische bepaling

Toestel:

Abbott Architect c

Aanrekening:

547013 (547013 - 547024 B 400 Doseren van salicylaten (Maximum 1) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49) Klasse 16 (Urgentie))

Cumulregel 71: De verstrekking 547396 - 547400 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 en 547374 - 547385.
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Tietz fundamentals of Clinical Chemistry and molecular diagnostics; 7th edition 2015, p990.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Analgetisch/antipyretisch: <100 mg/L
Anti-inflammatoir: 150-300 mg/L
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 4024-6 Aanvraag: 4024-6

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 10/02/2021 10:13. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 15/10/2019 09:40.