Serotonine SEROTP

Staaltype:

E (EDTA (paars))
EVBY (EDTA - Vol Bloed op ijs)

Eenheid:

µg/mL

Volume:

2 ml

Uitvoering:

1x om de 2 weken

Afnamecondities:

Totaal bloed nodig (geen plasma !) . Afnemen in EDTA-buis, onmiddellijk koelen en op ijs verzenden of integraal invriezen

Verzending:

Op ijs indien de aankomst verzekerd is binnen 24 uur na de afname, zoniet ingevroren verzenden.

Methode:

UHPLC-HR-MS

Aanrekening:

960035 (€30) (Rek Pat (960035 - 960046)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.05 - 0.25
µg/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2939-7 Aanvraag: 2939-7

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 1/09/2022 17:27. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 21/01/2022 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 12/12/2000 11:33.