Soortelijk gewicht SGUM

Glims Staaltype(s)

UC Urinecollectie , U Urinestaal

Volume:

1 mL

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Afnamecondities:

Analyse binnen 4u na afname

Methode:

Urine test strip analyse (UC-1000) of refractometrie (UC-3500)

Techniek:

Colorimetrie

Toestel:

Sysmex UC-1000 of UC-3500

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
1.005 - 1.030

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2965-2 Aanvraag: 2965-2

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: VADR op 21/06/2021 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 5/06/2000 18:26.