Tin (serum/plasma) SNSE

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/L

Volume:

500 µl

Uitvoering:

wekelijks

Aanrekening:

547190 (547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As,B,Bi,Cd,Co,Cr,Hg,Mn,Ni,Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (Maximum 5) (Diagnoseregel 70) Klasse 24)

Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.46 - 0.64
µg/L

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: aster op 29/09/2014 09:52. Laatste manuele bijwerking: AI\nverougs op 16/02/2024 Laatste bijwerking refwaarden: alverstr op 29/01/2014 16:37.