Sotalol SOTAL

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/mL

Volume:

1 ml

Uitvoering:

Wekelijks indien stalen

Afnamecondities:

Serum of plasma

Methode:

LC-MSMS, eigenmethode

Aanrekening:

548052 (548052 - 548063 B 350 Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of de actieve metaboliet ervan (Maximum 2)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

D.R.A. Uges Referentiewaarden van xenobiotica in humaan materiaal Pharmaceutisch weekblad 130 (8), 180-204 (1995)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.8 - 5
µg/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 12416-4 Aanvraag: 12416-4

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: callant op 14/09/2001 14:28. Laatste manuele bijwerking: EVDV op 16/12/2010 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 13/12/2000 09:22.