Sulfhemoglobine SULFHB

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

CAP Capillair

Eenheid:

%

Uitvoering:

RP500 bloedgasmeter

Opmerkingen:

Sulfhemoglobine kan enkel kwalitatief opgespoord worden bij concentraties > 1.5% 

Aanrekening:

547256 (547256 - 547260 B 600 Doseren van sulfhemoglobine (Maximum 1)(Diagnoseregel 70) Klasse 19)

Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0 - 2.2
%

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 4685-4 Aanvraag: 4685-4

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 21/06/2019 10:57. Laatste manuele bijwerking: AVERTRIE op 18/11/2021 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 12/12/2000 16:05.