Syfilis treponemale test in LV SYFTLV

Afdeling: Serologie

Staaltype:

L (Lumbaal vocht)

Aanrekening:

552731 (552731 - 552742 B 250 Diagnose van een infektie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 13)

Cumulregel 326: maximum vijf van de volgende bacteriële serologieën per analyseaanvraag: opsporen van antilichamen tegen Brucella, Legionella, antistreptolysines, Yersinia en/of Campylobacter, Borrelia, Leptospirose, RPR, TPHA; indien het opsporen van antilichamen tegen Yersinia wordt aangevraagd mogen maximaal nog 3 andere bakteriële serologieën worden aangevraagd (Yersinia serologie bestaat uit de serologie voor serotypes O3 en O9)

Accreditatie:

Nee

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 21/12/2021 14:21.