Syfilis RPR (Treponema) op lumbaal vocht SYFVLV

Afdeling: Serologie

Staaltype:

L (Lumbaal vocht)

Aanrekening:

552716 (552716 - 552720 B 80 Diagnose van infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een niet specifiek antigeen (type RPR of VDRL) wordt gebruikt (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 6)

Cumulregel 326: maximum vijf van de volgende bacteriële serologieën per analyseaanvraag: opsporen van antilichamen tegen Brucella, Legionella, antistreptolysines, Yersinia en/of Campylobacter, Borrelia, Leptospirose, RPR, TPHA; indien het opsporen van antilichamen tegen Yersinia wordt aangevraagd mogen maximaal nog 3 andere bakteriële serologieën worden aangevraagd (Yersinia serologie bestaat uit de serologie voor serotypes O3 en O9)

Accreditatie:

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Negatief
Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 20/09/2019 12:54. Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 20/09/2019 12:56.