Tetrahydrocannabinol (THC) THC

Afdeling: Toxicologie

Aanvraagformulier: Aanvraagformulier Toxicologie

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

ng/mL

Volume:

1 ml

Uitvoering:

Wekelijks

Aanrekening:

547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))

Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier

Externe kwaliteits evaluatie:

GTFCH (Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie)

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Negatief
ng/mL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3528-7 Aanvraag: 3528-7

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: callant op 10/09/2009 13:54. Laatste manuele bijwerking: AVST op 24/07/2008 Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 16/03/2021 10:26.