Theofylline THEO

Staaltype:

S_VPE (Serum geprikt door VPE)
S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/L

Volume:

300 µL

Uitvoering:

Dagelijks

Methode:

CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay)

Toestel:

Abbott Architect i2000SR

Aanrekening:

548074 (548074 - 548085 B 350 Doseren van theophylline (Maximum 1)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Detailinformatie:

A0035

Externe kwaliteits evaluatie:

Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter Boehringer (feb97)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
5 - 15
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 4049-3 Aanvraag: 4049-3

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: vbekbe op 16/10/2000 09:42.