Thiocyanaat in urine per g kreat THIOCUKR

Afdeling: Toxicologie

Eenheid:

mg/g creat

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Niet rokers: <6 mg/g creatinine
Rokers:      <10 mg/g creatinine

mg/g creat

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 8/05/2013 12:00. Laatste bijwerking refwaarden: aster op 14/05/2013 11:16.