Totale ijzerbindingscapaciteit TIBC

Afdeling: Corelab

Eenheid:

µg/dL

Methode:

Berekening uit transferrine

Opmerkingen:

Totale ijzer bindingscapaciteit (TIBC) wordt berekend uit transferrine a.d.h.v. volgende formule: TIBC = 122.85 x transferrine 

Aanrekening:

541030 (541030 - 541041 B 125 Doseren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1)(Cumulregel 16) Klasse 9)

Cumulregel 16: ijzer met ijzerbindend vermogen en transferrine mogen onderling niet gecumuleerd worden

Accreditatie:

Nee

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
246 - 442
µg/dL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2500-7 Aanvraag: 2500-7

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 30/08/2021 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 11/01/2016 16:20.