Tobramycine TOBRA

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Eenheid:

mg/L

Volume:

200µl

Uitvoering:

Dagelijks

Verzending:

Na centrifugatie koel of ingevroren bewaren tot verzending. Verzending bij 2-8°C.

Methode:

Architect c8000, homogeneous particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay, Abbott

Opmerkingen:

Vermijd verschillende vries- en dooicycli. 

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Geneesmiddelen repertorium 2006 pagina 6.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Piek: 
  16-24 mg/L doses 4.5-7.5 mg/kg: 
  25-35 mg/L bij mucoviscidose (9mg/kg): 
Dal: 
  <1 mg/L
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 35670-9 Aanvraag: 35670-9

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 29/03/2021 12:04. Laatste manuele bijwerking: TFIERS op 12/06/2023 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 15/04/2024 16:57.