Tobramycine piek TOBRAP

Afdeling: Corelab

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/L

Volume:

200 µl

Uitvoering:

Dagelijks

Opmerkingen:

Vermijd verschillende vries- en dooicycli. 

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

IGGI Document (bvikm.org) (versie 6/12/19) https://www.bvikm.org/document.aspx?lang=NL&DocId=1295

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
16-24 mg/L doses 4.5-7.5 mg/kg: 
25-35 mg/L bij mucoviscidose (9mg/kg): 
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 4057-6 Aanvraag: 4057-6

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 7/10/2022 11:33. Laatste manuele bijwerking: AI\vstove op 04/05/2024 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 15/04/2024 17:05.