Trimethoprim TRIMET

Afdeling: Toxicologie

Staaltype:

HEPZG (Heparineplasma (groen zonder gel))

Eenheid:

mg/L

Afnamecondities:

Een topspiegel kan worden afgenomen vanaf de 3 e dag van de behandeling of na wijziging van de therapie. Afname dient op 2 uur na een orale gift of op een 0,5 uur na inlopen van een intraveneus infuus plaats te vinden.

Klinische info:

Opgelet: topspiegel!

Opmerkingen:

Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag. Stalen dienen om 8u aanwezig te zijn in lab. 

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Accreditatie:

Bron referentiewaarden:

https://tdm-monografie.org/co-trimoxazol/

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
1,5 - 2,5 mg/L (5-8 mg/L bij Pneumocystis jirovici pneumonie, toxisch vanaf 15 mg/L)
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 11005-6 Aanvraag: 11005-6

Verantwoordelijke:

Apr. biol. N. Verougstraete

Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 28/08/2023 14:51. Laatste manuele bijwerking: NIVE op 18/09/2023 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 28/08/2023 14:57.