Ureum UREUM

Glims Staaltype(s)

S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)

Eenheid:

mg/dL

Volume:

300 µL

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

<4 uur

Methode:

Fotometrische bepaling

Toestel:

Abbott Architect c

Aanrekening:

125075 (125075 - 125086 (B50) Doseren van ureum (Maximum 1)(Diagnoseregel 162)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Externe kwaliteits evaluatie:

EKE Roche / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Pediatric Clinical Chemistry reference values 3th Ed. 1989 - pag.278. Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 3th Ed. 1995 - pag.622.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 0
13 - 43
mg/dL
< 1 jaar
6 - 45
mg/dL
1 - 5 jaar
12 - 48
mg/dL
5 - 10 jaar
12 - 42
mg/dL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 3091-6 Aanvraag: 3091-6

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 19/11/2021 11:08. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 16/11/2012 13:03.