Urinezuur op ijs URINZIJS

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

SIJS SERUM OP IJS

Eenheid:

mg/dL

Volume:

300 µL

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

<4u

Afnamecondities:

Afname serumbuis op ijs

Methode:

Fotometrische bepaling, Architect c16000, Abbott

Klinische info:

Om de efficaciteit van rasburicase therapie bij hematologiepatiënten te monitoren, worden urinezuurconcentraties bij deze patiënten opgevolgd. Rasburicase breekt urinezuur zowel in vivo als in vitro af. Om de afbraak in vitro enigszins te remmen, kan urinezuur op een aparte serumbuis op ijs afgenomen en opgestuurd worden naar het Klinisch Lab. Voor meer informatie, zie `Stove V et al. Perchloric acid treatment to stabilize uric acid concentrations in blood samples of patients receiving uric acid oxidase (rasburicase) therapy. Clin Chem 2007;53:369-70.`

Aanrekening:

125016 (125016 - 125020 B 60 Doseren van urinezuur (Maximum 1) Klasse 4 (Urgentie))

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
M < 0
3.4 - 7.0
mg/dL
V < 0
2.4 - 5.7
mg/dL

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 15/10/2021 11:57. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 03/05/2022 Laatste bijwerking refwaarden: svhaelst op 15/10/2021 11:54.