Natriumvalproaat VALPR

Staaltype:

S_VPE (Serum geprikt door VPE)
S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/L

Volume:

200 µl

Uitvoering:

Dagelijks

Verzending:

Na centrifugatie koel bewaren tot verzending (niet invriezen). Verzending mag op kamertemperatuur.

Methode:

CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay)

Toestel:

Abbott Architect i2000SR

Opmerkingen:

Invriezen kan vals verlaagde resultaten opleveren. 

Aanrekening:

548096 (548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Detailinformatie:

A0119

Externe kwaliteits evaluatie:

KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie) / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter Abbott (September 1997)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
50 - 100
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 4086-5 Aanvraag: 4086-5

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 14/12/2000 14:19.