Vancomycine VANCO

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

mg/L

Volume:

200µl

Uitvoering:

Dagelijks

Toestel:

Abbott Architect i2000SR

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Detailinformatie:

A0115

Externe kwaliteits evaluatie:

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

IGGI Document (bvikm.org) (versie 18/12/19) https://www.bvikm.org/document.aspx?lang=NL&DocId=1293 Ampe E et al .Implementation of a protocol for administration of vancomycin by continuous infusion: pharmacokinetic, pharmacodynamic and toxicological aspects. International Journal of Antimicrobial Agents 41 (2013) 439– 446

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Intermittent infuus; dalspiegel: 
   10-15 mg/L
   15-20 mg/L (ernstige infectie)
Continu infuus:
   20-25mg/L
   25-30 mg/L (ernstige infectie)
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 20578-1 Aanvraag: 20578-1

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 9/09/2021 11:27. Laatste manuele bijwerking: AI\vstove op 04/05/2024 Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 16/04/2024 10:16.