Vitaliteit spermacellen VITSP

Afdeling: Andrologie

Staaltype:

SPR (Sperma)

Eenheid:

%

Accreditatie:

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
58 - 58
%
Laatste bijwerking Glims: npnguyen op 23/05/2022 08:59. Laatste bijwerking refwaarden: svhaelst op 11/01/2021 13:04.