Voriconazole IA VORICO

Afdeling: Corelab

Glims Staaltype(s)

HEPZG Heparineplasma (groen zonder gel)

Eenheid:

mg/L

Volume:

300 µL plasma

Uitvoering:

dagelijks om 12u00

Afnamecondities:

Heparine zonder gel; na centrifugatie plasma onmiddellijk scheiden van cellen

Methode:

competitieve homogene immunoassay, ARK, Architect c8000, Abbott

Aanrekening:

548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))

Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Externe kwaliteits evaluatie:

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Literatuur: (Miyakis et al, CMI, 2010)(Troke et al, AAC, 2011)(Dolton et al, AAC, 2012)(Pascual et al, CID, 2012)(Ashbee et al, JAC, 2014)

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
2.0 - 5.5
mg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 38370-3 Aanvraag: 38370-3

Verantwoordelijke:

Prof.dr.apr.biol. V. Stove

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 29/03/2021 12:35. Laatste manuele bijwerking: AVERTRIE op 10/12/2021 Laatste bijwerking refwaarden: aster op 12/09/2014 10:12.