UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  ANF Intensiteit (dilutie 1:40) ANFI
   Afdeling: AutoimmuniteitAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Volume 50 L
Uitvoering binnen 4 werkdagen
Afnamecondities het staal kan 3 weken bewaard worden bij 2-8C
Methode Indirecte Immunofluorescentie
Opmerkingen
Voor de volledige reeks van ANF-analyses (ANF screening aan de hand van Indirecte Immunofluorescentie, ANF Symphony screen en Anti-ENA INNOLIA ANA) is er minimaal 650 L staal noodzakelijk.

Uitwerking anti-ENA gebeurt enkel bij positieve ANA IIF. Voor confirmatie wordt gebruik gemaakt van ANA Symphony screen (FEIA) gevolgd door InnoliA ANA (lineblot).

 
Aanrekening 555995 (555995 - 556006 B 200 Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1) (Diagnoseregel 27, 28) Klasse 12)
Diagnoseregel 27: het titreren van anti-nucleaire of anti-cytoplamatische antilichamen mag slechts aangerekend worden indien het opzoeken ervan door immunofluorescentie een positief resultaat oplevert
Diagnoseregel 28: de identificatie van antilichamen gericht tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigen mag slechts aangerekend worden indien de immunofluorescentiereactie positief is voor een nucleair antigen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigen, ongeacht de titer
Externe kwaliteits evaluatie Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
zo positief:schaal:1-5+
Verantwoordelijke Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy
  Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 8/03/2023 17:26   Laatste manuele bijwerking: VMOR op 23/05/2013   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 24/10/2006 14:11