UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Amikacine AMIKA
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidmg/L
Volume 200 Ál
Uitvoering Dagelijks
Verzending Na centrifugatie koel of ingevroren bewaren tot verzending. Verzending mag op kamertemperatuur.
Methode Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA)
Toestel Abbott Architect c
Aanrekening 548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))
Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafe´ne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Externe kwaliteits evaluatie Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid / UK Neqas
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Gecommentarieerd geneesmiddelen repertorium 2006 ľ pag 6.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Meermaal daags:
    Piek 20-30 mg/L
    Dal <=4 mg/L
Eenmaal daags:
    Piek 54-64 mg/L
    Dal <1 mg/L
mg/L
zie link:https://vinfolandp.ai.internal.uzgent.be/iProva/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=2b845e4f-8c84-49e3-b843-d54c69067f90&NavigationHistoryID=7744983&PortalID=155&Query=gentamycinemg/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 35669-1 Aanvraag: 35669-1
Verantwoordelijke Prof.dr.apr.biol. V. Stove
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 29/03/2021 11:10   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021   Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 6/06/2018 09:52