UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Anti F IX AFIX
   Afdeling: StollingAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltype(s)C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant)
Volume 500 L
Uitvoering 1x/week
Methode Stolmethode - viscositeitsverandering / STAC-STAR
Opmerkingen
Stabiliteit: 4 uur op kamertemperatuur; in diepvries (- 20C): 1 maand. 
Aanrekening 554035 (554035 - 554046 B 125 Opzoeken van een specifieke verworven stollingsinhibitor (Maximum 1)(Diagnoseregel 17, 31) Klasse 9 (Urgentie))
Diagnoseregel 17: De verstrekking 554035 - 554046 mag enkel aan de ZIV worden aangerekend indien n van de doseringen opgenomen onder code 554573 - 554584 of onder code 554654 - 554665 een resultaat geeft dat lager ligt dan 70 % of indien het resultaat van de dosering, opgenomen onder de code 554676 - 554680 verlengd is.
Diagnoseregel 31: het identificeren en doseren van een verworven anticoagulans mag alleen aangerekend worden indien het opzoeken van een specifiek verworven stollingsfactor positief is
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Afwezig
Verantwoordelijke Prof.dr. K. Devreese
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13   Laatste manuele bijwerking: LBAEK op 16/03/2011