UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Anti-SSa/Ro ASSAVerwijst naar: anti-ENA
   Afdeling: AutoimmuniteitAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Volume Voor de volledige LIA-analyse is ongeveer 250 ÁL vereist
Uitvoering binnen 10 werkdagen
Methode Line Immunoassay en FEIA
Opmerkingen
Bij aanvraag identificatie anti-ENA worden volgende reactiviteiten routinematig opgespoord bij een positief resultaat voor screening (indirecte immunofluorescentie en Symphony screen positief) : anti-SSa, anti-SSb, anti-Sm, anti-CENP-B, anti-Jo-1, anti-Scl-70, anti-histonen en anti-Ribo-P.
Voor de volledige reeks van ANF-analyses (ANF screening aan de hand van Indirecte Immunofluorescentie, ANF Symphony screen en Anti-ENA LIA) is er minimaal 650 ÁL staal noodzakelijk.  
 
Externe kwaliteits evaluatie Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden bijsluiters en validatiedossier
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 8093-7 Aanvraag: 8093-7
Verantwoordelijke Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 11/04/2018 18:04   Laatste manuele bijwerking: FRVE op 22/04/2021   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 12/01/2016 12:36