UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Anti-Sm ASMVerwijst naar: anti-ENA
   Afdeling: AutoimmuniteitAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Volume Voor de volledige LIA-analyse is ongeveer 250 ÁL vereist
Uitvoering binnen 10 werkdagen
Methode Line Immuno assay en FEIA
Opmerkingen
Bij aanvraag identificatie anti-ENA worden volgende reactiviteiten routinematig opgespoord bij een positief resultaat voor screening (indirecte immunofluorescentie en Symphony screen positief) : anti-SSa, anti-SSb, anti-Sm, anti-CENP-B, anti-Jo-1, anti-Scl-70, anti-histonen en anti-Ribo-P.
Voor de volledige reeks van ANF-analyses (ANF screening aan de hand van Indirecte Immunofluorescentie, ANF Symphony screen en Anti-ENA INNOLIA ANA) is er minimaal 650 ÁL staal noodzakelijk. 
Aanrekening 556032 (556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen (maximum vijf) (Maximum 5) (Diagnoseregel 28) Klasse 15)
Diagnoseregel 28: de identificatie van antilichamen gericht tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigen mag slechts aangerekend worden indien de immunofluorescentiereactie positief is voor een nucleair antigen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigen, ongeacht de titer
Externe kwaliteits evaluatie Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden bijsluiters en validatiedossier
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 31627-3 Aanvraag: 31627-3
Verantwoordelijke Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy
  Laatste bijwerking Glims: aster op 24/12/2015 10:49   Laatste manuele bijwerking: LEL op 08/09/2016   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 12/01/2016 14:04