UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Anti-Xa/rivaroxaban RIVAR
   Afdeling: Stolling
Staaltype(s)C_WEST Citraat Stolling (Luant) , C Citraat (blauw)
Eenheidng/mL
Uitvoering 1x/week tenzij dringend (kan niet buiten kantooruren)
Verzending Ingevroren
Techniek STA analyzer-chromogene assay
Aanrekening 553313 (553313-553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia B 1000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 107))
Diagnoseregel 107: De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiŽnt met nierinsufficiŽntie, een patiŽnt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende tromboses onder behandeling, bij patiŽnten onder ECMO (extracorporele membraanoxygenatie), bij patiŽnten in peri-operatoire periode of in geval van behandeling met een antidotum
Externe kwaliteits evaluatie ECAT Foundation
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Mueck W. et al. Clin Pharmacokinet 2014;53(01):1-16;ema.europa.eu accessed 22/04/2020; Xarelto EPAR product information First published: 01/12/2019 Last updated: 17/01/2020; Douxfils J. et al. Thrombosis research, 2012
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
De interpretatie dient steeds te gebeuren in functie van het tijdstip van bloedafname
t.o.v. tijdstip van inname van rivaroxaban (Xarelto).
                                                              gemiddelde (ng/mL)       P5 - P95 (ng/mL)
Stroke preventie bij AF (20mg od)
- piek concentratie (2-4h na inname)                               249                       184 - 343
- dal concentratie (24h na inname)                                 44                        12 - 137
VTE behandeling  
(20mg od in preventiefase na 3 weken 2x15 mg)
- piek concentratie (2-4h na inname)                           270a / 215b             189 - 419a / 22 - 535b
- dal concentratie (24h na inname)                              26a / 32b                 6 - 87a / 6 - 239b
Primaire preventie VTE (10 mg od)
- piek concentratie (2-4h na inname)                           125a / 101b              91 - 196a / 7 - 273b
- dal concentratie (24h na inname)                               9a / 14b                 1 - 38a / 4 - 51b
Secundaire preventie bij patiŽnten met ACS (2,5mg bid)
- piek concentratie (2-4h na inname)                            46a / 47b                28 - 70a / 13 - 123b
- dal concentratie (24h na inname)                              17a / 9,2b                6 - 37a / 4,4 - 18b

Verhoogd risico op bloeding:
stroke preventie 20mg od dalspiegel (20-24h na vorige dosis)   > 155 ng/mL
preventie VTE 10 mg od dalspiegel (20-24h na vorige dosis)     > 38 ng/mL

a/b naar gelang bron van de referentiewaarden.
ng/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 74871-5
Verantwoordelijke Prof.dr. K. Devreese
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 1/03/2019 14:46   Laatste manuele bijwerking: KDV op 25/05/2020