UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Anti-amphiphysine AAMPHVerwijst naar: Intracellulaire paraneoplastische antistoffen serum
   Afdeling: Autoimmuniteit
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Aanrekening 553416 (553416-553420 Identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen B 1500 (Maximum 1) (Diagnoseregel 111))
Diagnoseregel 111: De verstrekking 553416/420, identificatie van antistoffen tegen neuronale intracellulaire antigenen, minimum 6 antigenen, mag alleen aangerekend worden aan de ZIV als het opzoeken van antineuronale antistoffen positief is
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
Verantwoordelijke Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy
  Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 19/12/2022 13:17   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 23/12/2022   Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 16/11/2022 12:14