UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Anti-dsDNA Farr DNAFARR
   Afdeling: Autoimmuniteit
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
EenheidIU/mL
Volume 500 Ál
Uitvoering 2-wekelijks
Verzending Ingevroren
Techniek Anti-dsDNA RIA (Euroimmun)
Aanrekening 556010 (556010 - 556021 B 300 Titreren van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen (Maximum 1) (Diagnoseregel 27, 29) Klasse 14)
Diagnoseregel 27: het titreren van anti-nucleaire of anti-cytoplamatische antilichamen mag slechts aangerekend worden indien het opzoeken ervan door immunofluorescentie een positief resultaat oplevert
Diagnoseregel 29: de identificatie van antilichamen gericht tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigen door immunoblotting mag slechts aangerekend worden indien de immunofluorescentiereactie positief is voor een nucleair antigen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigen, ongeacht de titer
Aanrekening 556032 (556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen (maximum vijf) (Maximum 5) (Diagnoseregel 28) Klasse 15)
Diagnoseregel 28: de identificatie van antilichamen gericht tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigen mag slechts aangerekend worden indien de immunofluorescentiereactie positief is voor een nucleair antigen voor een titer van tenminste 1/40 of voor een cytoplasmatisch antigen, ongeacht de titer
Externe kwaliteits evaluatie UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
< 7   : Negatief
7 -10 : Twijfelachtig
> 10  : Positief
IU/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 5130-0
Verantwoordelijke Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 21/02/2022 09:14   Laatste manuele bijwerking: LEL op 10/03/2020   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 8/11/2013 12:25