UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  BCR-ABL1 p190 kwantitatief (LG-335)
   Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: Hematologie    Pathologie: Acute lymfoÔde leukemie follow-upAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere hematologie - cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses
StaaltypeVoorkeur voor beenmerg EDTA; bloed EDTA indien klinisch relevant
Eenheid% BCR-ABL1/ABL1
Volume Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL, minder wordt niet aanvaard)
Uitvoering 1x per week
Antwoordtijd 10 dagen
Afnamecondities Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)
Verzending Binnen 24h na afname (stalen op vrijdag moeten het lab voor 14u bereiken)
Techniek RT-qPCR
Technische info
Na positief BCR-ABL1 type p190/m-bcr resultaat met de HemaVision translocatie screening (zie `leukemie translocatie screening`) wordt het fusiegentranscript bevestigd met een RT-qPCR. Deze Ďtwo step real-time PCRí of RT-qPCR met behulp van een reverse transcriptase (RT) stap en een real-time PCR-reactie is gebaseerd op het gestandardiseerd EAC (Europe Against Cancer) protocol (Gabert et al, Leukemia 2003). 

Deze RT-qPCR test wordt voornamelijk gebruikt om de patiŽnten op te volgen voor minimale residuele ziekterest detectie of MRD en laat kwantitatieve analyse toe. Om niet-patiŽntgebonden variatie op de resultaten van opeenvolgende metingen en staalnames te corrigeren, wordt de expressie van het fusietranscript steeds genormaliseerd ten opzichte van een referentiegen. Vervolgens wordt het resultaat gerapporteerd als een relatieve waarde t.o.v. de waarde bij diagnose (uitgedrukt als percentage). Dit laat een (klinisch) duidelijke monitoring in de tijd toe waarbij een log-reductie of log-toename makkelijk kan worden geÔnterpreteerd.

Voor BCR-ABL1 p190 werd theoretisch een detectielimiet van 2 kopijen BCR-ABL1 aangetoond. De gevoeligheid die behaald kan worden in het patiŽntenstaal is echter afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van het RNA en de efficiŽntie van de reverse transcriptase stap. Dit kan sterk verschillen tussen verschillende staalnames van verschillende of ťťnzelfde patiŽnt en wordt beoordeeld op basis van het aantal kopijen huishoudgen ABL1. Daarom wordt bij een negatief resultaat, of een laag positief maar niet te kwantificeren resultaat, deze staalspecifieke detectielimiet gerapporteerd. Wanneer een gevoeligheid van 4000 kopijen huishoudgen ABL1 niet meer gehaald wordt, wordt het resultaat niet meer geÔnterpreteerd.
Klinische info
Het fusietranscript BCR-ABL1 type p190/m-bcr, het moleculair equivalent van translocatie t(9;22)(q34;q11.2) wordt zowel bij acute lymfatische leukemie (ALL) als zeldzaam bij acute myeloÔde leukemie (AML), een gemengd fenotype leukemie (`mixed phenotype acute leukemia of MPAL) en chronische myeloÔde leukemie (CML) teruggevonden.
BCR-ABL1 geassocieerde ALL of Phi+ ALL wordt frequent gevonden bij volwassenen met een ALL (~25%) en slechts zeldzaam bij kinderen (2-4%). Zowel bij kinderen als volwassen is een Phi+ ALL (of AML of MPAL) geassocieerd met een heel slechte prognose.
Opmerkingen
Belang pre-analytische fase: 
De stabiliteit is namelijk beperkt (bepaling op RNA) zodat de verwerking van het monster (isolatie witte bloedcellen) zeker binnen de 48h na afname moet uitgevoerd worden! Daarom moet het staal zo snel mogelijk naar het labo Moleculaire Diagnostiek (MolHem) (2P8) verstuurd worden, namelijk binnen de 24h na afname! Stalen moeten tot begin verwerking in het lab of voor verzending naar het lab bewaard worden in de koelkast 

Terugbetaling:
Deze test is 4x/jaar terugbetaald per follow-up jaar onder art33ter. 
Follow-up BCR-ABL1 bij CML en ALL: RIZIV nr 594075-594086, B3000 1x per kwartaal, per kwartaal andere pseudocode. 
Op die manier kan de BCR-ABL1 p190 qPCR monitoring slechts om de 3 maanden uitgevoerd worden en genieten beenmergstalen de voorkeur (betere gevoeligheid). De verantwoordelijk klinisch bioloog controleert daarom alle aanvragen en beslist of de test al of niet wordt uitgevoerd. Enkel in overleg en bij specifieke klinische indicaties kan dit aantal overschreden worden. 
Opmerking ivm aanrekening 4x/jaar terugbetaald per follow-up jaar onder art33ter (RIZIV nr 594075-594086, B3000 )
Externe kwaliteits evaluatie UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Verantwoordelijke Apr. biol. B. Denys
   Laatste manuele bijwerking: BADE op 27/09/2022