UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Chloride CL24
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)UC Urinecollectie
Eenheidmmol/L
Volume 300 ÁL
Uitvoering 24u/24u 7/7
Antwoordtijd <4 uur
Methode Indirecte potentiometrie
Toestel Abbott Architect c
Aanrekening 543211 (543211 - 543222 B 60 Doseren van chloriden (Maximum 1) Klasse 4 (Urgentie))
Detailinformatie Overzicht bewaarcondities urine collecties.pdf
Externe kwaliteits evaluatie EKE Roche / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2079-2 Aanvraag: 2079-2
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. M. Oyaert
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 30/07/2020 10:13   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 21/06/2021