UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Clonazepam (monitoring) CLONIZ
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidng/mL
Volume 100 Ál
Uitvoering dagelijks op werkdagen
Aanrekening 548295 (548295 - 548306 B 1600 Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoine, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) (Maximum 2) (Diagnoseregel 46) Klasse 26)
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafe´ne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
15 - 60ng/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 3494-2 Aanvraag: 3494-2
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: tdn op 20/09/2001 16:25   Laatste manuele bijwerking: AVST op 5/3/2016   Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 13/12/2000 09:16