UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Creatinine KREATU
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)UPD Urinestaal Pedia , U Urinestaal , UC Urinecollectie
Eenheidmg/dL
Volume 300 ÁL
Uitvoering 24u/24u 7/7
Antwoordtijd 4 uur
Methode Fotometrische bepaling volgens Jaffe
Toestel Abbott Architect c
Aanrekening 543255 (543255 - 543266 B 80 Doseren van creatinine (Maximum 1)(Cumulregel 8) Klasse 6 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Cumulregel 8: creatinine in bloed en creatinine in urine mogen niet gecumuleerd worden met creatinineklaring
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
20 - 400mg/dL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 2161-8 Aanvraag: 2161-8
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. M. Oyaert
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 31/03/2023 16:30   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 07/11/2022   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 1/02/2012 10:31