UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Cytomegalovirus DNA (CMV) CMVDNAVerwijst naar: Facturatie CMVDNATX1
   Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: MicrobiologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Infectieuze Serologie en Moleculaire Microbiologie
StaaltypeSerum, BAL, amnionvocht, urine, lumbaal vocht, oogvocht, Guthrie, biopt
Volume 1 mL
Uitvoering Afhankelijk van het materiaal
Antwoordtijd 2 tot 10 dagen (afhankelijk van het materiaal)
Afnamecondities Plasma of serum (steeds afzonderlijke buis!), lichaamsvocht (BAL, urine, amnionvocht), biopt, Guthriekaart. Bewaren in frigo tot tijdstip van analyse indien deze binnen de week gebeurt. Zoniet worden de stalen bewaard bij -20įC. Guthrie kaartjes kunnen bij KT bewaard worden tot tijdstip van analyse.
Methode PCR
Techniek Moleculaire diagnostiek
Toestel NeuMoDxTM 288, STARlet, CFX
Technische info
Analyse op serum, urine, BAL vocht en amnionvocht wordt dagelijks uitgevoerd op NeuMoDx TM 288.
Analyse op lumbaal vocht en oogvocht wordt 2 keer per week uitgevoerd (standaard op maandag en donderdag). De extractie en PCR set-up gebeuren geautomatiseerd op STARLet en de PCR gebeurt op de CFX.
Analyse op Guthrie kaartjes en biopten gebeurt standaard 1 keer per week. De extractie en PCR set-up gebeuren manueel. De PCR gebeurt op de CFX.

Voor externe stalen waarvoor de indicatie onduidelijk is: breng CMVDNAEX in.
Opmerkingen
Aanrekening:
> 550970 550981 Semikwantitatief opzoeken van cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregel 78) (Klasse 25) B 1400 (CMVDNATX1)
De verstrekkingen 550631 - 550642 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd. (= Kweek van virussen uit bloed of cerebrospinaal vocht of BAL-vocht of biopten of nasopharyngaal aspiraat, inclusief de identificatie, per monster). De verstrekkingen 550970 - 550981 en 549894 - 549905 mogen enkel worden aangerekend bij transplantpatiŽnten, infectie met het HIV of bij behandeling met immunosuppressiva.
> 556894 556905 Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie B 1533 (CMVDNATX2)
De verstrekking 556894-556905 mag alleen worden aangerekend voor patiŽnten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Voor de patiŽnten zonder profylactische behandeling mag ze gedurende het eerste jaar na de transplantatie maximaal 23 maal en vervolgens gedurende twee jaar maximaal 12 maal per jaar worden aangerekend. Voor de patiŽnten met profylactische behandeling mag ze gedurende drie jaar na de transplantatie maximaal 4 maal per jaar worden aangerekend.
> 556695-556706 Opsporen van CMV B 1400 (CMVDNATX5) in kader van congenitale infectie.
De verstrekking 556695-556706 kan slechts worden aangerekend onder de volgende omstandigheden:
1į pasgeborenen die symptomen vertonen compatibel met een congenitale CMV-infectie
2į pasgeborenen waarbij er een serologische indicatie is van een maternale primo-infectie
3į pasgeborenen waarbij abnormale resultaten op echografie of NMR werden vastgesteld in de foetale periode, compatibel met een congenitale CMV-infectie
4į bij kinderen jonger dan zes jaar met een bevestigd sensorineuraal gehoorverlies (SNHL).
Het onderzoek moet uitgevoerd worden op urine of speeksel, binnen de 21 dagen na de geboorte. Vanaf de 22ste levensdag kan het onderzoek nog uitgevoerd worden op de Dried Blood Spot (DBS).
De verstrekking 556695-556706 kan slechts ťťnmaal in het leven worden aangerekend.
De verstrekkingen 556695-556706, 550631-550642 en 550970-550981 kunnen niet gecumuleerd worden.
> 960035 960046 Rekening patiŽnt op vloeibaar staal (bloed, urine, amnionvocht): 20Ä (CMVDNATX4)
> 960035 960046 Rekening patiŽnt op niet-vloeibaar staal (Guthrie, biopt): 39Ä (CMVDNATX3) 
> 960035 960046 Rekening patiŽnt op lumbaal vocht, oogvocht: 25Ä (CMVDNATX6)

ONDERAANNEMING
Er wordt standaard uitgegaan van aanvraag binnen nomenclatuur. Indien een informed consent formulier wordt toegevoegd, wordt aangerekend aan de patiŽnt. 
Aanrekening 960035 (30Ä ) (Rek Pat (960035 - 960046))
Aanrekening 556894 (556894 - 556905 (B2000) Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie)
Aanrekening 550970 (550970 - 550981 B 1400 Semikwantitatief opzoeken van Cytomegalovirus in het bloed (Maximum 1) (Cumulregel 114) (Diagnoseregel 78) Klasse 25)
Cumulregel 114: De verstrekkingen 550631 - 550642 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 78: Aanrekenbaar aan RIZIV indien transplantpatient, infectie met HIV of bij behandeling met immunosuppressiva
Aanrekening 556695 (Opsporen van CMV (Max556695)(Cumulregel C114))
Aanrekening 960035 (30Ä ) (Rek Pat (960035 - 960046))
Externe kwaliteits evaluatie QCMD (Quality Cotrol for Molecular Diagnostics)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Detectielimiet = 20 IU/mL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 33006-8
Verantwoordelijke Dr. A. Messiaen
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 27/03/2023 11:13   Laatste manuele bijwerking: ASMESSIA op 26/12/2022   Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 20/05/2021 11:58