UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Directe bilirubine BILDIR
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidmg/dL
Volume 300ÁL
Uitvoering 24/24 7/7
Antwoordtijd <4 uur
Afnamecondities Zie opmerkingen.
Methode Fotometrische bepaling
Toestel Abbott Architect c
Opmerkingen
De stalen moeten direct na afname afgeschermd worden van licht: bilirubine is fotosensibel, dit effect is recht evenredig met de temperatuur. Ideaal dienen zij dus afgeschermd van licht en in de koelkast bewaard te worden. 
Aanrekening 540175 (540175 - 540186 B 80 Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1)(Cumulregel 5) Klasse 6
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Cumulregel 5: bilirubine afzonderlijk en bilirubine met zijn fracties mogen onderling niet gecumuleerd worden
Externe kwaliteits evaluatie EKE Roche / Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Berekening gebaseerd op metingen bij gezondee vrijwilligers 2012/2013/2014.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
<= 0.45mg/dL
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 15152-2 Aanvraag: 15152-2
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. M. Oyaert
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 20/09/2022 09:51   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 10/07/2014 21:20