UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Ethyleenglycol EG
   Afdeling: ToxicologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidg/L
Volume 100 Ál
Uitvoering 24u/24u, indien dringend
Methode GC-MS met BSTFA derivatisatie, SIM detectie en kwantificatie met behulp van 1 inwendige standaard.
Aanrekening 547072 (547072 - 547083 B 900 Doseren van glycolen of hogere alcoholen en hun metabolieten met een chromatografische methode (Maximum 1)(Diagnoseregel 49) Klasse 22 (Urgentie))
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Externe kwaliteits evaluatie SKML (LWBA) (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek)
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatiefg/L
Verantwoordelijke Apr. biol. N. Verougstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 30/04/2021 15:25   Laatste manuele bijwerking: EVDV op 3/02/2014