UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  FK-506 (Tacrolimus) FK506
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)E_VPE EDTA (paars) , E EDTA (paars)
Eenheidg/L
Volume 200 l
Uitvoering Dagelijks
Verzending Staal op kamertemperatuur bewaren tot verzending. Verzending mag op kamertemperatuur.
Methode CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay)
Toestel Abbott Architect i2000SR
Aanrekening 548413 (548413 - 548424 B 600 Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum (Maximum 3) (Cumulregel 40, 227) (Diagnoseregel 46, 51) Klasse 19)
Cumulregel 40: cyclosporine A: geen cumul van RIA-techniek met andere techniek
Cumulregel 227: maximum drie binnen een tijdsspanne van 24h van n of meerdere cardiotonische heterosiden, dexamethasone, cyclosporine A en methotrexaat
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafene bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Diagnoseregel 51: Aanrekenbaar aan RIZIV bij een patint na orgaan- of beenmergtransplantatie of ingevolge de medische behandeling van een patint met auto-immuun pathologie
Externe kwaliteits evaluatie Analytical Services International Ltd
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Concensus Document: Therapeutic Monitoring of Tacrolimus (FK506) Therapeutic Drug Monitoring 17:606-617;1995.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
5 - 20g/L
LOINC/Albert/local codeAntwoord: 11253-2 Aanvraag: 11253-2
Verantwoordelijke Prof.dr.apr.biol. V. Stove
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 12/03/2021 09:57   Laatste manuele bijwerking: MATOY op 22/12/2021   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 23/03/2009 11:28